1
2
Parametry z BOI
Temperatura: 15.171  /  Chlorofil: 2.08  /  Tlen: 7.39  /  Algi: 0.239


Szczegółowe -cele i zakres projektu MONSUL są następujące:
  • montaż i uruchomienie systemu pomiarowego, służącego do oceny parametrów jakości wody w zbiorniku (pływającego po powierzchni zbiornika i transmitującego dane on-line do komputera). Monitoringiem będą objęte m.in. następujące parametry: temperatura wody, pH, stężenie tlenu, zasolenie, stężenie chlorofilu, zawartość Nog i Pog.
  • opracowanie bazy danych GIS rejonu zbiornika Sulejowskiego,
  • opracowanie modelu 3D zbiornika Sulejowskiego. Model umożliwi wykonanie obliczeń rozkładu temperatur, prędkości przepływów i stężeń zanieczyszczeń oraz symulację stanu ekologicznego zbiornika,

Współpraca

Gmina MniszkówGmina WolbórzGmina Tomaszów MazowieckiGmina SulejówWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ŁodziRZGW WarszawaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziDolina PilicyWydział Nauk Geograficznych UŁ

Partnerzy

FN i EOG Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPolitechnika ŁódzkaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaNIVA